Ord til ettertanke

Bente skriver dikt, både på norsk og engelsk. Det er ord som rører og berører, og som er med på å gi en ekstra dimensjon til  mange av  klassene våre. Her er noen av dem, sammen med Bentes egne bilder

NYTT ÅR

Vi står i skillet mellom det gamle og det nye.
Det vi allerede kjenner og det vi bare aner konturene av.
Et tall, en dato, et blad som skal vendes om.
Og snart tar vi steget inn i det Nye.
Men før vi forlater det som har vært.
Stopp opp. Se deg om. Ta inn storheten i det som ER.
For intet fødes ut av intet.
Det har røtter i det som allerede finnes. I deg.
Dypt der inne er det alt oppstår.
Fra det punktet du er forankret i.
Altet. Arnestedet for alt liv.
For gjennom deg skal livet leves. Erfares. Erkjennes.
Så ta deg tid til å kjenne etter.
Hva har livet vist deg i disse tolv månedene?
Alle disse dagene som har gått siden du sto ved inngangen til 2021?
Hvem er du nå?
Hva har du funnet på veien?
I deg? Rundt deg?
Hvor har du vokst?
For livet selv står aldri stille. Ingen ting stopper noensinne helt opp.
Uansett hvor store tanker vi har om vår egen kraft, så rår vi ikke over livet selv.
For livet vil leves.
Gjennom deg. Gjennom oss alle sammen.
Så kjenn hjerteslagene dypt der inne.
Denne taktfaste påminnelsen om at alt liv er bevegelse. Endring. Vekst.
Vi forflytter oss fra ett ståsted til et annet.
Som kroppens celler gjenskaper vi oss selv. Igjen og igjen.
Men vi blir aldri den samme.
Så hvem er du nå? Hvor er du på vei?
Våger du å gi slipp? På egne begrensninger? Egne forventninger?
For husk – livet er så uendelig mye større enn vår tankekraft kan forstå.
Og nå inviterer livet oss til å ta sats, la oss rives med.
La frøene fra 2021 få mulighet til å spire og folde seg ut i tiden som kommer.
Er du klar?

Å ta steget inn i det ukjente.
Det er selve essensen av å leve.
Fordi du kan ikke se
lenger enn til selve skapelsespunktet.
Og intet eksisterer unntatt
det som er akkurat her og nå.
Det finnes ingen veiviser til framtiden.
Ingen detaljert reiserute du kan følge.
Bare denne nesten uhørlige røsten
i ditt eget hjerte.
Den indre visdommen som viser deg vei,
peker ut retningen du inviteres til å gå.
For hjertet vet veien.
Og for hvert eneste steg
venter det deg en gave.
Men bare hvis du går forbi
alle begrensende tanker og ideer.
For mirakler kan aldri planlegges.
Bare tillates.
Først da kan du ta imot magien
som venter deg bak neste sving.
Det er gaven som ligger i det ukjente.
Det er gaven som livet selv gir oss.

La din sjels storhet omslutte deg
som snøens myke favntak
en vakker vinterdag.
Da vil du reflektere enhver lysstråle
som kommer din vei
på en så kraftfull måte
at den trenger inn i
selv de mest frosne av hjerter.