Kartdata © 2021 Google

Velkommen til OM Stavika
i Fjøsbakken 32 i Stavika,
10 minutter fra Bud på
Fv664 mot Atlanterhavsvegen.